En lille hytte - en stor mands værk!

Historien om Den Røde Cottage udspringer af Klampenborg Vandkur-, Brønd- og Badeanstalt. Det storstilede kurbad, som blev anlagt i området i 1846. Efter tysk forbillede tegnede en af tidens store arkitekter, Gottlieb Bindesbøll, det store anlæg. Herunder flere små Cottager, kurhus, badeanstalter, koncertsal og hovedbygning.

Det meste af kurbadet blev revet ned i 1937. Men Den Røde Cottage er bevaret og har været fredet siden 1978. I mange år var den smukke bygning skovløberhus. Men siden 1996 har den lagt stemningsfulde rammer til restauranter.

Dette år blev også det store vægmaleri i trapperummet malet af Jeppe Hein.

Da den unge læge Jon Hjaltetin i 1844 fik tilladelse til at anlægge et kurbad i Dyrehavens sydøstlige hjørne, hyrede han ingen ringere end samtidens største danske arkitekt Gottlieb Bindesbøll til at tegne anlæggets bygninger. Foruden kurbadehotellet rummede anlægget også en forlystelsespark med koncertsal, boder og små sommervillaer i engelsk havestil.

 

Den gule cottage lod Bindesbøll opføre som portnerhus ved kurbadets indgang. Uret på cottagens tag blev bygget af den kendte tårnursfabrikant Henrik Kühl, der få år senere fik international berømmelse med sine ure på verdensudstillingen i London i 1851. Man kan levende forestille sig det summende leben der har været foran portnerhuset, når urets klokkespil på husets tag mindede gæsterne om, at det var tid at hoppe på dagens sidste hestetrukne omnibus. Fra 1860erne blev trafikforbindelsen til Klampenborg bedre og badegæsterne fra København kunne tage toget eller dampskibet når de skulle hjem til byen om aftenen.

 

Da det gamle kurbads tid var ovre og det i 1932 blev erstattet af det moderne Bellevue Strandbad overtog staten den gule cottage og bygningen forvaltedes sidenhen af Jægersborg skovdistrikt. I mange år fungerede hytten som sommerkiosk for strandens og Dyrehavens gæster.

 

Bindesbølls gule cottage er én ud af blot fire bevarede bygninger fra kurbadets tid og den er stadig i dag et yndet mål for studerende fra Kunstakademiet og andre arkitekturinteresserede.

 

Den gule cottage blev fredet i 1978 og er siden blevet forpagtet som restaurationsvirksomhed.  Cottagen er beliggende i parkområdet syd for Taarbæk Strandvej, et område der ved åbningen af Strandbadet fik navnet Staunings plæne. Fra restauranten har gæsterne en fortryllende udsigt over Bellevue og Øresund.